Hem   |   Kontakta  

 

Startsida

Gerry Tapper

Kälvestensmetoden

Utbildning

Utbildning

Utbildning i Kälvestens intervju- och tolkningsmetod
– diagnostisk familjekunskap inom det sociala arbetet

Utbildningen omfattar fyra heldagar uppdelade på två tillfällen. De två första utbildningsdagarna har fokus på att ge kunskap om metodens teoretiska grunder och praktiska genomförande samt intervjuformulärets uppbyggnad och tillämpning. De två sista dagarna har fokus på arbetet med tolkningar av intervjuer. De teoretiska grunderna för arbetet med tolkningarna presenteras och exemplifieras. Och dessa kunskaper tillämpas praktiskt på intervjuer som gjorts av deltagarna på utbildningen.

Vidareutbildning i Kälvestens intervjumetod

Utbildningen är på två heldagar. Den syftar till att ge både teoretisk och tillämpad kunskap om Kälvestenmetodens arbete med tolkningarna av intervjuer. Tanken är att ökad förståelse för tolkningen av intervjuerna förbättrar samtalen om livsberättelserna. Utbildningen har fokus på de objektrelationsteoretiska tankegångarna när det gäller personlighetsutvecklingen och på förståelsen av samspelet i relationer både mellan vuxna i parrelation och vuxna och barn. Utbildningen genomförs i teoretiska seminarier varvade med grupparbete kring tolkningar av kliniskt material.

Utbildningen ger inte kompetens i tolkning av intervjuer enlig Kälvestens intervju- och tolkningsmetod.

Jag genomför återkommande utbildningar i samarbete med olika arrangörer. I Skåne är det i samarbete med Pikukommun AB.

 

 

 

 

 

www.tapper-ab.se  |  Leg Psykolog Tapper AB   |  Södra Promenaden 51  |  211 38 Malmö   |   mbjweb  |  © 2018-10-20